Zmiany w planie  24 września 2021 r.

Piątek

 Lekcja

semestr

Nauczyciel nieobecny

Nauczyciel zastępujący

Sala

1.

8P

Piotr Potomski

wolne

-

1/2

5LSb

-

Anna Sikorska - GEOGRAFIA - zajęcia przeniesione z czwartej i piątej godziny lekcyjnej

109

1.

3LS

-

wolne

(zajęcia przeniesione na piątą godzinę lekcyjną)

-

1.

5LSa

Barbara Nowak

wolne

=

2.

5LSa

-

wolne

(zajęcia przeniesione na czwartą godz. lekcyjną)

=

2.

3LS

 

Piotr Potomski

wolne

-

3.

3LS

Piotr Potomski

Marta Sekuła - INFORMATYKA -  zajęcia przeniesione z piątej godziny lekcyjnej

8

4

5LSa

Barbara Nowak

Anna Sikorska - GEOGRAFIA - zajęcia przeniesione z drugiej godziny lekcyjnej

203

5.

3LS

-

Anna Sikorska -  GEOGRAFIA - zajęcia przeniesione z pierwszej godziny lekcyjnej

206

5.

8P

Barbara Nowak

Jolanta Kaczmaryk - warsztaty zawodoznawcze

105

6/7

3LS

Barbara Nowak

wolne

-

 

 

 

 

ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ
SZKOŁY POLICEALNEJ  TECHNIK MASAŻYSTA

w dniach

24 - 26 września 2021 r.

 

 

 

1 MS

2 MS

 

N

P

S

N

P

S

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

1. 15:30-16:15

JC

BHP

202

RZ

podst. przedsiębiorcz.

102

2. 16:15-17:00

RZ

podst. przedsiębiorcz.

102

WS

anatomia z fizjologią

6

3. 17:10-17:55

JO

WOLNE

-

WS

anatomia topograf.

6

4. 17:55-18:40

JO

WOLNE

-

WS

fizjoterapia

6

5. 18:50-19:35

JO

WOLNE

-

WS

masaż

6

6. 19:35-20:20

JO

WOLNE

-

WS

masaż

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

1.  8:00-8:45 

WS

anatomia z fizjologią

6

JO

WOLNE

-

2.  8:45-9:30

WS

anatomia z fizjologią

6

JO

WOLNE

-

3.  9:40-10:25

WS

anatomia z fizjologią

6

JO

WOLNE

-

4.  10:25-11:10

WS

anatomia topograficzna

6

JO

WOLNE

-

5.  11:20-12:05

WS

anatomia topograficzna

6

JO

WOLNE

-

6.  12:05-12:50

WS

zagad. klin. w masażu

6

JO

WOLNE

-

7.  13:00-13:45

WS

masaż

6

JO

WOLNE

-

8.  13:45-14:30

WS

masaż

6

JO

WOLNE

-

9.  14:40-15:25

WS

masaż

6

 

 

 

10. 15:25-16:10

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela

1.8:00-8:45

JO

WOLNE

-

WS

anatomia z fizjologią

6

2.8:45-9:30

JO

WOLNE

-

WS

fizjoterapia

6

3.9:40-10:25

JO

WOLNE

-

WS

zagad. klin. w masażu

6

4.10:25-11:10

JO

WOLNE

-

WS

PwSZZ

6

5.11:20-12:05

 

 

 

WS

anatomia topograf.

6

6.12:05-12:50

 

 

 

 

 

 

7.13:00-13:45

 

 

 

 

 

 

8.13:45-14:30

 

 

 

 

 

 

9.14:40-15:25

 

 

 

 

 

 

10.15:25-16:10