1K92 1INF.02.
Nr Godz 2-4 września 2022 r. 9-11 września 2022 r. 16-18 września 2022 r. 23-25 września 2022 r. 30 września -2 października 2022 r. 7-9 października 2022 r. 21-23 października 2022 r. 28-30 października 2022 r. 4-6 listopada 2022 r. 18-20 listopada 2022 r. 25-27 listopada 2022 r. 2-4 grudnia 2022 r. 9-11 grudnia 2022 r. 16-18 grudnia 2022 r. 7-8 stycznia 2023 r. 13-15 stycznia 2023 r. 20-22 stycznia 2023 r. 27-29 stycznia 2023 r.
1 15:30-17:00       Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8       Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8  
2 17:10-18:40       Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8       Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8  
3 18:50-20:20       Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8       Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8     Systemy op. BR 8  
SOBOTA 0:00- 0:00                                    
1 8:00- 9:30   Podst. infor BR 8   Sieci komput AA 8   Systemy op. BR 8     Podst. infor BR 8   BiHP JC 212 Podst. infor BR 8   Eks.US AA 8 Sieci komput AA 8   Sieci komput AA 8 BiHP JC 212
2 9:40-11:10   Podst. infor BR 8   Sieci komput AA 8   Systemy op. BR 8 J.Ang.zaw DC 108   Podst. infor BR 8   BiHP JC 212 Podst. infor BR 8   Eks.US AA 8 Sieci komput AA 8   Sieci komput AA 8 EU BiHP JC 212
3 11:20-12:50   Podst. infor BR 8   Sieci komput AA 8   Systemy op. BR 8 Eks.US AA 8   Podst. infor BR 8   J.Ang.zaw DC 108 EU Podst.inf BR 8   Eks.US AA 8 Sieci komput AA 8   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8
4 13:00-14:30   J.Ang.zaw DC 108   J.Ang.zaw DC 108   Systemy op. BR 8 Eks.US AA 8   Systemy op. BR 8   J.Ang.zaw DC 108 J.Ang.zaw DC 108   Eks.US AA 8 BiHP JC 212   Eks.US AA 8 Systemy op. BR 8
5 14:40-16:10           Systemy op. BR 8 Eks.US AA 8   Systemy op. BR 8     J.Ang.zaw DC 108   Eks.US AA 8 BiHP JC 212   EU Eks.US AA 8 Systemy op. BR 8
6 16:20-17:50                                    
NIEDZIELA 0:00- 0:00                                    
1 8:00- 9:30   Systemy op. BR 8   BiHP JC 212   Podst. infor BR 8 Eks.US AA 8   BiHP JC 212   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8   EU ang.zaw DC 108 Systemy op. BR 8
2 9:40-11:10   Systemy op. BR 8   Sieci komput AA 8   Podst. infor BR 8 Eks.US AA 8   J.Ang.zaw DC 108   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8
3 11:20-12:50   J.Ang.zaw DC 108   Sieci komput AA 8   Systemy op. BR 8 Eks.US AA 8   J.Ang.zaw DC 108   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8
4 13:00-14:30   BiHP JC 212   Eks.US AA 8   Systemy op. BR 8 Eks.US AA 8   Systemy op. BR 8   Eks.US AA 8 Systemy op. BR 8   Eks.US AA 8 BiHP JC 212   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8
5 14:40-16:10       Eks.US AA 8   Systemy op. BR 8 Eks.US AA 8   Systemy op. BR 8   Eks.US AA 8 Systemy op. BR 8   Eks.US AA 8 BiHP JC 212   Sieci komput AA 8 Systemy op. BR 8
Obowiązuje od: 27.09.2022 KI - konsultacje indywidualne na platformie moodle. WPS1/2/3 wirtualny pokój słuchacza. Liczba 1 przed nazwą przedmiotu oznacza, że zajęcia trwają 45 minut.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-09-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum