3LZ
Nr Godz 2-4 września 2022 r. 9-11 września 2022 r. 16-18 września 2022 r. 23-25 września 2022 r. 30 września -2 października 2022 r. 7-9 października 2022 r. 21-23 października 2022 r. 28-30 października 2022 r. 4-6 listopada 2022 r. 18-20 listopada 2022 r. 25-27 listopada 2022 r. 2-4 grudnia 2022 r. 9-11 grudnia 2022 r. 16-18 grudnia 2022 r. 7-8 stycznia 2023 r. 13-15 stycznia 2023 r. 20-22 stycznia 2023 r. 27-29 stycznia 2023 r.
1 15:30-17:00           KI-matematyk SU WPSp           KI-r_matemat SU WPS            
2 17:10-18:40           KI-r_geograf IS WPSp     KI-jęz.polsk ET WPS   KI-historia PP WPSp 1-KI r_matem SU WPS            
3 18:50-20:20           KI-j.angiels-1/2 DC WPS     KI-j.angiels-2/2 DC WPS   KI-jęz.polsk ET WPSp 1-KI-matemat SU WPS            
SOBOTA 0:00- 0:00                                    
1 8:00- 9:30   FIZYKA BN 109       J.ANGIELSKI-1/2 DC 108 CHEMIA MO 110   MATEMATYKA SU 103     J.ANGIELSKI-2/2 DC 108   J.ANGIELSKI-1/2 DC 108        
2 9:40-11:10   MATEMATYKA SU 104 GEOGRAFIA IS 206     J.POLSKI ET 203 GEOGRAFIA IS 206   MATEMATYKA SU 103   J.ANGIELSKI-2/2 DC 108 J.POLSKI ET 203   r_matematyka SU 103 EP polski ET 203   EU Geografia IS 206  
3 11:20-12:50   r_matematyka SU 103 r_geografia IS 206     HISTORIA PP 104 r_geografia IS 206   J.POLSKI ET 203   HISTORIA PP 104 J.POLSKI ET 203   MATEMATYKA SU 103 EP matematyk SU 103 EU Fizyka BN 109 EU matematyk SU 103  
4 13:00-14:30   CHEMIA MO 110 J.POLSKI ET 203     HISTORIA PP 104 FIZYKA BN 109   HISTORIA PP 104   r_geografia IS 206 MATEMATYKA SU 103   HISTORIA PP 104   EU Biologia MO 110 EU r_matemat SU 103  
5 14:40-16:10   J.ANGIELSKI-2/2 DC 108 J.POLSKI ET 203     J.ANGIELSKI-2/2 DC 108 FIZYKA BN 109   HISTORIA PP 104   J.ANGIELSKI-1/2 DC 108 r_matematyka SU 103   J.ANGIELSKI-2/2 DC 108        
6 16:20-17:50                                    
NIEDZIELA 0:00- 0:00                                    
1 8:00- 9:30   J.ANGIELSKI-1/2 DC 108       MATEMATYKA SU 103 J.ANGIELSKI-2/2 DC 108   J.ANGIELSKI-1/2 DC 108   J.ANGIELSKI-1/2 DC 108     J.ANGIELSKI-2/2 DC 108        
2 9:40-11:10   HISTORIA PP 104 J.POLSKI ET 203     r_matematyka SU 103 BIOLOGIA MO 110   J.POLSKI ET 203   MATEMATYKA SU 103     BIOLOGIA MO 110 EP j.angiels DC 108   EU historia PP 104  
3 11:20-12:50   BIOLOGIA MO 110 J.POLSKI ET 203     J.POLSKI ET 203 MATEMATYKA SU 103   J.POLSKI ET 203   CHEMIA MO 110     FIZYKA BN 109 EU polski ET 203 EU r_geogr IS 206 EU j.angiels DC 108  
4 13:00-14:30   r_geografia IS 206 MATEMATYKA SU 103     J.POLSKI ET 203 r_matematyka SU 103   GEOGRAFIA IS 206   BIOLOGIA MO 110     CHEMIA MO 110   EU Chemia MO 110    
5 14:40-16:10   GEOGRAFIA IS 206 r_matematyka SU 103       J.ANGIELSKI-1/2 DC 108   r_geografia IS 206   J.ANGIELSKI-2/2 DC 108     J.ANGIELSKI-1/2 DC 108        
Obowiązuje od: 27.09.2022 KI - konsultacje indywidualne na platformie moodle. WPS1/2/3 wirtualny pokój słuchacza. Liczba 1 przed nazwą przedmiotu oznacza, że zajęcia trwają 45 minut.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-09-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum